Główne przyczyny: zgonów w Polsce oraz jak im zapobiec? Część 2

przyczyny zgonów polska

Główne przyczyny: zgonów w Polsce oraz jak im zapobiec? Część 2

Drugą największą przyczyną zgonów Polaków są nowotwory.

Rocznie z powodu nowotworów umiera w Polsce około 96 tysięcy osób a 150 tysięcy posiada nowotwór.

Stanowi to 25% wszystkich zgonów. Jest to wzrost 2,5 krotny w stosunku do ostatnich 50 lat!

Rządowa Rada Ludnościowa, która jest organem doradczym w sprawach dotyczących zagadnień demograficznych i polityki ludnościowej.
Przewiduje, iż w niedalekiej przyszłości nowotwory będą główną przyczyną zgonów wśród zarówno kobiet jak i mężczyzn przed 65 rokiem życia.

Czy tak się rzeczywiście stanie? Oby nie.

Główne przyczyny

Jako przyczynę wzrostu ilości nowotworów podają starzenie się społeczeństwa, narażanie populacji na czynniki rakotwórcze, przede wszystkim związane ze stylem życia Polaków.

Najczęstsze zachorowania na nowotwory wśród mężczyzn (2011):

 • Nowotwór złośliwy płuca 20%
 • Nowotwór gruczołu krokowego 14%
 • Nowotwór jelita grubego 12%
 • Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 7%
 • Nowotwór żołądka 5%

Rak płuca, czyli najczęściej spotykany nowotwór złośliwy stanowi prawie 1/3 wszystkich zgonów wśród mężczyzn.

Najczęstsze zachorowania na nowotwory wśród kobiet (2011):

 • Nowotwór złośliwy piersi 23%
 • Nowotwór jelita grubego 10%
 • Nowotwór płuc 9%
 • Nowotwór trzonu macicy 7%
 • Nowotwór jajnika 5%
 • Nowotwór szyjki macicy 4%

Wśród kobiet również najczęstszą przyczyną zgonów jest rak płuca- 15%, piersi 13% i jelita grubego 12%.

 
U dzieci (0-19) nowotwory złośliwe występują rzadko. Najczęstszym przypadkiem jest białaczka (patologia układu krwiotwórczego), która odpowiada za około 40% zachorowań i 60% zgonów nowotworowych w tym przedziale wiekowych.

U młodych dorosłych Polaków (20-44) wśród mężczyzn najczęstszym nowotworem jest rak jądra (24% zachorowań, 6% zgonów).

W grupie kobiet najgroźniejszy jest rak piersi z zachorowalnością 29% oraz 24% ilością zgonów.
Nowotwór to choroba, w przebiegu, której część komórek organizmu dzieli się w sposób niekontrolowany, a nowo powstałe komórki nie różnicują się w prawidłowe komórki poszczególnych tkanek.
Utrata kontroli nad podziałami komórek jest spowodowana mutacjami genów, które kodują białka ogrywające rolę w cyklu komórkowym (genów supresorowych i protoonkogenów).
Nowotwory można podzielić na nowotwory łagodne (niedające przerzutów), złośliwe (wnikają między komórki tkanek prawidłowych i dają przerzuty) oraz miejscowo złośliwe (naciekają na otaczające tkanki, ale nie dają przerzutów).
https://zdrowegeny.pl/poradnik/zachorowalnosc-umieralnosc-na-nowotwory-zlosliwe-Polsce
Aby nowotwór mógł się rozwinąć, wymagany jest udział czynników środowiskowych jak i mutacji genetycznych.

Choroba powstaje w wyniku nieprawidłowych zmian w genach. Tworzą się one w przebiegu procesu kancerogenezy (nowotworzenia).

Nowotwory dotykają osoby, których układ odpornościowy nie potrafi zidentyfikować i usunąć komórek nowotworowych.
Jeśli owe komórki przenikną do naszych organów, osiedlą się i zaczną się rozwijać, pojawi się guz nowotworowy.
Guz jest symptomem (oznaka czegoś). Organizm ma zdolności samoleczenia. Dlatego, jeśli doprowadzimy nasz układ odpornościowy do ładu, wzmocnimy go, to on już sobie sam poradzi z nowotworem.

Wycinanie guza tak naprawdę nie usunie choroby, usunie tylko symptom. To tak jakby zamieść kurz pod dywan i udawać, że jest czysto.

Według doktora Janusza Medera, prezesa Polskiej Unii Onkologii za powstawanie większości nowotworów odpowiedzialne jest palenie papierosów oraz niewłaściwy tryb życia, czyli brak aktywności fizycznej i złe nawyki żywieniowe.
Zgodzę się w 100% z wypowiedzią na temat raka profesora Jacka Jassem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:
„Walkę z nim można wygrać nie postępem w leczeniu, bo nie ma go od kilkudziesięciu lat, ale przede wszystkim profilaktyką pierwotną”
„Plan walki z rakiem powinien być nakierowany na ograniczenie czynników ryzyka poprzez profilaktykę pierwotną i wtórną, na poprawę skuteczności leczenia, jakości życia, na lepsze zarządzanie systemem i zwiększenie efektywności ekonomicznej prowadzonych działań”

Przyczyny powstania choroby nowotworowej:

„Za powstawanie 1/3 wszystkich nowotworów odpowiedzialne jest palenie papierosów i inhalowanie się palaczy rakotwórczymi substancjami zawartymi w dymie tytoniowym (w Polsce pali papierosy 31% mężczyzn i 18% kobiet).
Palenie papierosów (nierzadko w połączeniu z piciem alkoholu) jest przyczyną powstawania nie tylko raka płuc, przełyku, gardła, jamy ustnej (45-60% zachorowań), ale też wielu innych, m.in.

 • żołądka,
 • trzustki,
 • wątroby,
 • nerek,
 • pęcherza moczowego,
 • szyjki macicy,
 • chłoniaków i białaczek.

Za powstawanie 1/3 następnych nowotworów odpowiedzialny jest nasz tryb życia i nawyki odżywiania.
Nieprawidłowe odżywianie, w tym częste korzystanie z tzw. fast-foodów doprowadziło w wielu krajach do dramatycznego wzrostu odsetka populacji (zarówno dorosłych, jak i dzieci) z otyłością typu brzusznego.
Prowadzi to do wzrostu zachorowań na wiele chorób przewlekłych określonych mianem syndromu X, czyli zespołu metabolicznego:

 • choroby naczyń krwionośnych i serca,
 • nadciśnienie,
 • cukrzyca,
 • hipercholesterolemia i właśnie wybijające się na pierwsze miejsce nowotwory.
 • W Polsce stwierdza się nadwagę i otyłość u 61% mężczyzn, 44% kobiet i u ponad 20% dzieci i młodzieży (Zdrowie…, 2013).

Nadwaga i otyłość w zależności od kraju (10–40% populacji) stały się przyczyną rozwoju wielu nowotworów: około 11% jelita grubego, 9% piersi, 57% przełyku, 25% nerki, 24% pęcherzyka żółciowego i 39% trzonu macicy.
Nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, piersi oraz okrężnicy i odbytnicy są wyraźnie przyczynowo powiązane z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych.
Za powstawanie ostatniej 1/3 nowotworów odpowiedzialne są albo nierozpoznane, albo rozpoznane i niewyleczone niektóre przewlekłe infekcje wirusowe lub bakteryjne”

Informacje w cytacie skopiowane z dokumentu pod tytułem „Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski”. Ten 210 stronny dokument, który przeanalizowałem jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 
Główne przyczyny: zgonów w Polsce oraz jak im zapobiec? Część 2W Stanach Zjednoczonych zaś około 30% zgonów na nowotwory jest powiązane z paleniem papierosów. Prawie 9 na 10 przypadków raka płuc było spowodowane paleniem papierosów.
20% wszystkich zgonów w USA powiązane jest z paleniem tytoniu. Mimo, że liczba palących osób się zmniejsza ryzyko raka cały czas wzrasta. Podejrzewam, że jest to związane ze sposobem produkcji dzisiejszych papierosów.
Według United Kingdom Cancer Research palenie może powodować 14 różnych typów nowotworów, z czego najwięcej przypada oczywiście na raka płuc. Sposób, w jaki papierosy wywołują raka jest prosty.

Uszkadzają one nasze komórki DNA, które mają chronić nasz układ odpornościowy. Stajemy się wtedy coraz bardziej wrażliwi na różnego rodzaju inne toksyny włącznie.

Palenie podwyższa ciśnienie krwi, upośledza zdolności wysiłkowe, obniża poziom HDL oraz powoduje chorobę tętnic obwodowych, która doprowadza do zwężenia dużych tętnic.
Podsumowując, skupmy się na podstawach, zadbajmy o fundamenty prawidłowego funkcjonowania a będziemy się cieszyć lepszej jakości życiem przez dłuższy okres czasu.
 
Zapraszam do komentarzy i refleksji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *